มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก

มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก

ก่อตั้งร่วมกันโดย New York University และ East China Normal University NYU Shanghai เป็นวิทยาเขตที่ให้การศึกษาระดับปริญญาที่สามในเครือข่ายทั่วโลกของ NYU โดยเข้าร่วมกับ NYU Abu Dhabi และวิทยาเขตของ NYU ในนิวยอร์กซิตี้นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยร่วมทุนระหว่างจีน-สหรัฐฯ แห่งแรกที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการของเชียร โดยมีสถานะเป็นนิติบุคคลอิสระ